Metodologia mobilitatatii personalului didactic 2017-2018

Metodologia reglementează condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar; organizarea şi desfășurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

Puteti vizualiza documentele mai jos:

Metodologia mobilitatatii personalului didactic 2017-2018.pdf

OMENCS 5739_Metodologie mobilitate personal didactic 2016.pdf

Detalii si pe:

https://www.edu.ro/mobilitate-personal-didactic

Sursa: titularizare.edu.ro