GDPR si semnatura electronica. Ce trebuie sa stie institutiile publice?

Responsabilul cu protectia datelor este desemnat pe baza calitatilor profesionale si, in special, a cunostintelor de specialitate in dreptul si practicile din domeniul protectiei datelor, precum si pe baza capacitatii de a-si indeplini sarcinile.

Nivelul necesar al cunostintelor de specialitate trebuie sa fie stabilit in functie de operatiunile de prelucrare a datelor efectuate si de nivelul de protectie impus pentru datele cu caracter personal prelucrate.

Potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/679, desemnarea responsabilului cu protectia datelor se solicita atunci cand:


 

a) prelucrarea este efectuata de o autoritate sau un organism public, cu exceptia instantelor care actioneaza in exercitiul functiei lor jurisdictionale;


 

b) activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in operatiuni de prelucrare care, prin natura, domeniul de aplicare si/sau scopurile lor, necesita o monitorizare periodica si sistematica a persoanelor vizate pe scara larga;


 

c) activitatile principale ale operatorului sau ale persoanei imputernicite de operator constau in prelucrarea pe scara larga a unor categorii speciale de date sau a unor date cu caracter personal privind condamnari penale si infractiuni.


 


Putem observa astfel ca potrivit Regulamentului GDPR devine obligatorie, in anumite conditii, desemnarea unui responsabil GDPR, insa nu se instituie si obligatia detinerii de catre acesta a unei semnaturi electronice.

 

Exista totusi si o mentiune cu asterix in cuprinsul formularului de notificare a responsabilului GDPR. Aceasta are in vedere situatia furnizorului de comunicatii electronice, intrucat in cazul acestuia detinerea unei semnaturi electronice este obligatorie in conformitate cu legislatie specifica in domeniu. Asadar, daca nu exista obligatia legala pentru detinerea unei semnaturi electronice in baza dispozitiilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, apreciem ca notificarea responsabilului cu protectia datelor se realizeaza prin completarea formularului de declarare a responsabilului cu protectia datelor existent pe site-ul autoritatii la Sectiunea „Responsabilul cu protectia datelor” si bifarea mentiunii nu detinem semnatura electronica.