NOUL PLAN DE CONTURI PENTRU INSTITUTIILE PUBLICE

La 01 Ianuarie 2014 a intrat in vigoare OMFP 2021/17.12.2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005.

Conform actului normativ institutiile publice trebuie sa asigure implementarea planului de conturi aprobat prin prezentul ordin astfel incât situatiile financiare aferente trimestrului I al anului 2014, intocmite pe formularele aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.629/2009 cu modificarile si completarile ulterioare, sa fie produse utilizând noile conturi contabile.

La data intrarii in vigoare a OMFP 2021/17.12.2013 a fost abrogat Ordinul ministrului finantelor publice nr.1543/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contabilitatea operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale.

Pentru a vizualiza planul de conturi dati click aici.

consiliu